Serveis

Creació i edició de continguts STEM

Amb una experiència de prop de vint anys, toco tots els pals de l’edició de materials educatius i divulgatius de ciències, tecnologia, medi ambient i matemàtiques (STEM), tant en relació amb el llibre de text convencional com amb el digital.

Anem a fer llibres!

Creació i edició de continguts STEM
Creació i edició de continguts STEM

Disseny i consultoria de projectes editorials

Imagino i dissenyo projectes editorials de l’àmbit STEM per a diferents nivells educatius. Ho faig també en l’àmbit de la divulgació científica i ambiental en general.

Redacció de continguts

Redacto continguts educatius i divulgatius per a diferents nivells. També creo activitats d’aprenentatge contextualitzades i didàcticament riques, i esbosso amb traça esquemes, infografies i altres recursos visuals.

Edició de continguts

Faig tasques d’editor de taula (recepció i reescriptura de textos, estructuració de continguts, preparació de gràfics, etc.) a partir de continguts ja creats en diferents formats.

Guionatge de recursos digitals

Guiono recursos educatius i divulgatius perquè puguin ser emprats en un suport multimèdia, com ara simulacions, animacions, interactius, vídeos tutorials, pràctiques de laboratori o petits reportatges al camp.

Coordinació d’equips

Cerco i coordino autors, il·lustradors, dissenyadors, diagramadors, correctors i altres professionals implicats en el procés editorial, per assegurar un bon producte final i deixar-lo a punt per ser produït.

Revisió tècnica

Contrasto la vigència i el rigor científic dels continguts de llibres i d’altres recursos educatius. També elaboro i reviso solucionaris i propostes didàctiques.

Socialització de la geologia

Segons el diccionari, socialitzar és estendre al conjunt de la societat alguna cosa limitada abans a uns pocs. En aquest vessant professional, treballo per estendre l’accés al patrimoni geològic i al conjunt de la geologia com a ciència a persones que no en són especialistes.

Anem al camp!

Socialització de la geologia
Socialització de la geologia

Catalogació i valoració del patrimoni geològic

Identifico, cartografio, catalogo i qualifico el patrimoni geològic d’un espai, i faig propostes per preservar-lo i treure’n profit ambiental, cultural i socioeconòmic.

Disseny i consultoria de projectes per socialitzar el patrimoni geològic

Imagino i dissenyo accions per divulgar i posar en valor el patrimoni geològic d’un espai, com ara museïtzacions, material divulgatiu imprès i digital, rutes, etc., així com altres activitats de descoberta de la geologia de caràcter més lúdic.

Guiatge de rutes i geoturisme

Treballo amb qualsevol entitat pública o privada que necessiti crear un itinerari o bé simplement guiar-ne un d’existent. Esmento especialment la programació anual en la col·laboració de l’escola de natura La Muntada - 5 quarteres. També faig guiatges a mida i a demanda, a nivell particular per a individus i per a petits grups, segons dels seus interessos.

Didàctica de la geologia

Dissenyo i monitoro activitats de didàctica de la geologia per a alumnes de secundària i per al públic en general, com ara recorreguts, tallers o xerrades.

Creació de llibres, guies i altres materials impresos i digitals

Aplico tota la meva experiència editorial en la creació de guies geològiques i d’altres productes divulgatius originals, i puc desenvolupar tant el rol d’autor com el d’editor, segons convingui. També escric articles per a la premsa.

Dibuixar la geologia

Impulso les trobades GeoloSketchers i participo en tallers i sessions de dibuix de la geologia on-location.

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies.